brzeszczoty do pił sadowniczych

Ostrza zapasowe, brzeszczoty do pił ręcznych, sadowniczych.