Zakup komputerów osobistych - ultrabooków

Zapytanie ofertowe - ultrabooki


Zakup komputera osobistego - ultrabooka

Zapytanie ofertowe - ultrabook


Zakup, instalacja i przystosowanie aktualizacji programu magazynowo-księgowego o moduł serwerowy:

Zapytanie ofertowe - aktualizacja programu magazynowo-ksiegowego

Załącznik nr 1

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 4 grudnia 2017 r. (upublicznione 5 grudnia 2017 r.) na zakup, instalację i przystosowanie aktualizacji (rozbudowy) programu magazynowo-księgowego o moduł serwerowy informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez KSIBB.PL Spółka z o.o. Spółka komandytowa z Bielska Białej.


Zakup kolektorów danych:

Zapytanie ofertowe - kolektory danych

Załącznik nr 1

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 4 grudnia 2017 r. (upublicznione 5 grudnia 2017 r.) na zakup kolektorów danych (2 szt.) informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez KSIBB.PL Spółka z o.o. Spółka komandytowa z Bielska Białej.


Zakup kompletnego zestawu komputerowego:

Zapytanie ofertowe - komputery stacjonarne

Załącznik nr 1

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 4 grudnia 2017 r. (upublicznione 5 grudnia 2017 r.) na zakup kompletnego zestawu komputerowego wraz z monitorem, klawiaturą i myszką (5 szt.) informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez Kontrast Systemy Komputerowe Radosław Zaniewski z Bielska Białej.


Zakup laptopów:

Zapytanie ofertowe - laptopy

Załącznik nr 1

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 4 grudnia 2017 r. (upublicznione 5 grudnia 2017 r.) na zakup laptopów wraz z bezprzewodową myszką (2 szt.) informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez Kontrast Systemy Komputerowe Radosław Zaniewski z Bielska Białej.


Zakup, instalacja, szkolenie personelu i przystosowanie programu do gospodarki magazynowej opartej o kody EAN:

Zapytanie ofertowe - program do gospodarki magazynowej

Załącznik nr 1

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 4 grudnia 2017 r. (upublicznione 5 grudnia 2017 r.) na zakup, instalację, szkolenie personelu i przystosowanie programu do gospodarki magazynowej opartej o kody EAN, którego konfiguracja zostanie dostosowana do potrzeb Zamawiającego informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez KSIBB.PL Spółka z o.o. Spółka komandytowa z Bielska Białej.


Zakup serwera:

Zapytanie ofertowe - serwer

Załącznik nr 1

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 4 grudnia 2017 r. (upublicznione 5 grudnia 2017 r.) na zakup serwera typu HD SAS informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty złożonej przez KSIBB.PL Spółka z o.o. Spółka komandytowa z Bielska Białej.