promieniomierze

Tu znajdują się promieniomierze służące do pomiaru promieni, powierzchni zaokrąglonych, wklęsłych i wypukłych. Sprawdziany do promieni posiadają różne wzorce łuków kołowych.