szczelinomierze

Tu znajdują się szczelinomierze, przyrządy pomiarowe przeznaczone do określenia wielkości szczeliny. Przydatne m.in. w  warsztatach do regulacji i pomiarów luzów pomiędzy współpracującymi powierzchniami. Oferujemy szczelinomierze listkowe (płytkowe) o różnym zakresie grubości płytek (blaszek).